SERİK

Serik, Antalya ilinin yaklaşık 40 km. doğusunda bulunan ilçesidir.

Coğrafi durumu

Serik ilçe merkezi, Antalya'nın 38 Km. doğusundadır. Akdeniz' de 22 km kıyı şeridine sahip olan ilçe, merkezi 8 km. içeride, denizden 26 m. yüksekliktedir. Kısmen dalgalı ovalık bir arazi üzerinde kurulmuştur. İlçenin yüzölçümü 1.550 Km²' dir. Bunun 45.360 hektarı tarım arazisi, 65.764 hektarı da orman arazisidir. Serik, Antalya Ovası'nın doğuya doğru uzanan bir parçasını teşkil eder. Serik İlçesi batıda Antalya merkez ilçe; doğuda Manavgat; kuzeyde Burdur'un Bucak ilçesi ile Isparta'nın Sütçüler İlçes; güneyde ise Akdeniz ile çevrilidir.

Dağlık kesimlerinde hayvancılık, ormancılık, ova kesimlerinde de ziraatçılık özellikle turfanda sebzecilik yapılmaktadır. Ticari hayatı Antalya şehir merkezine bağlıdır. İlçenin kuzeyinde batı Toros Dağları yükselmeye başlar.

İlçede Akdeniz İklimi hakimdir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bu iklimin sonucu olarak doğal bitki örtüsü de makilerdir. Bölgenin en önemli akarsuları, Köprüçayı ve Aksu çaylarıdır.

Tarihi

Serik'te ilk yerleşim yeri, M.S.II yüzyılda Bergama Krallığı'na bağlı olarak bugünkü Yanköy Köyü yakınlarında bulunan Sillyon (Koçhisar tepesinde) da ve Belkıs Köyü'nde Aspendos olarak iki yerde kurulmuştur. Osmanlı maliye ve tapu kayıtlarında serikli, seriklü cemaat ya da aşiret boyunun yerleştiği ve ismini verdiği ilçe. Serik , Seriklü konar göçer yörükan taifesinin anadoluda ki diğer yerleşim alanları : Kayseriyye, Kırşehri, Beğşehri,İçel ve Aydın sancakları. Osmanlı son zamanında nahiye merkezi bugünkü Çandır beldesi ve SERİK sancağı diye anılır. Bugünkü ilçe merkezi o zaman Şevketiye isminde ve 1895 yılıda 49 hane olarak Teselyanın kaybedilmesiyle oradan gelen Hacı ismailli aşiretince kurulmuştur. Göç ettikleri için kendilerine muhacır (macır) demişlerdir.Birkısmı İzmirde diğer birkısmıda evveli Şam ahiride Şam diyerek bugünkü Şam şehrindedir.

Batı Trakya Türkleri Balkan Savaşı sırasında Muhacir olarak, Girit Savaşı sırasında ise, Girit Türkleri Serik'e gelip yerleşmişlerdir.

Nüfus

2000 Yılı genel nüfus sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 109.360‘ dır. Nüfusun 30.579'u İlçe merkezinde, 44.052'si kasabalarda, 34.729'u köylerde yaşamaktadır.

Ekonomisi

İlçenin çalışma hayatı mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle yaz aylarından turizm sektöründeki canlılık ilçenin gelir kaynaklarındandır. Bunu dışında ilçenin ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalı olup, halkın % 90'ı çiftçilikle uğraşmaktadır. Tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan insan gücünün bir kısmı kendi bölgesinden, bir kısmı da çevre il ve ilçelerden karşılanmaktadır.

İlçe ve bağlı beldelerde bir çok sanayi tesisi de bulunmaktadır. Gerek 250 işyeri kapasiteli sanayii sitesi, gerekse fabrikalar ve büyük işletmeler ile canlı bir ekonomik yapısı vardır.

Serik'in belek beldesi turizm açısından son derece önemlidir.Yılda 30 milyon turistin uğradığı belek'te 30 dan fazla 5 yıldızlı otel bulunmaktadır.Ama şu an belek'e yeteri kadar özen gösterilmemektedir.Otel yatırımcıları orman konusunda dikkatli olmalıdırlar.Çünkü;otel yeri açmak için ormanları kesiyorlar;ama hiç düşündüler mi turistleri oraya çeken faktörlerin ne olduğunu?Kesilmemesi için girişimlerde bulunuldu. Başarıyla sonuca ulaşılacağına inanıyorum.Belek'te golf sahaları vardır.Bu hizmet de golf severleri için son derece önemlidir.Belek bir çok spor eğlence ve konaklama faaliyetleri sayesinde yakında turizmin gözdesi olacak!

Turizm

22 km'lik sahil şeridine sahip olan ilçenin turistik yerlerin başında sahil kesimindeki Belek Beldesi gelmektedir. Bu belde son dönemlerde gerek ülke genelinde gerekse dünya çapında turizm açısından sayılı yerlerdendir. Özellikle modern tesisleri ve golfle anılan lüks tatil köyleri ile ünlüdür.

Deniz turizmi dışında Serik'in dünyaca bilinen tarihi ve turistik ören yerleri olarak, Aspendos ve Sillyon gibi yerler sayılabilir. Bunlar dışında turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülen Akbaş Köyü'ndeki Zeytinlitaş Mağarası da ilçenin turizmi için önemlidir.

Ayrıca, Gebiz Bucağına bağlı Akçapınar köyünde bulunan Uçansu Şelalesi görülmesi gereken bir tabiat harikasıdır. İlçede Köprülü Kanyon ve Toros Dağları'nın uzantıları da mevcuttur. Serik'in belek beldesi turizm açısından son derece önemlidir.Yılda 30 milyon turistin uğradığı belek'te 30 dan fazla 5 yıldızlı otel bulunmaktadır.Ama şu an belek'e yeteri kadar özen gösterilmemektedir.Otel yatırımcıları orman konusunda dikkatli olmalıdırlar.Çünkü;otel yeri açmak için ormanları kesiyorlar;ama hiç düşündüler mi turistleri oraya çeken faktörlerin ne olduğunu?Kesilmemesi için girişimlerde bulunuldu. Başarıyla sonuca ulaşılacağına inanıyorum.Belek'te golf sahaları vardır.Bu hizmet de golf severleri için son derece önemlidir.Belek bir çok spor eğlence ve konaklama faaliyetleri sayesinde yakında turizmin gözdesi olacak